A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatával és az időszakos
vizsgálatával kapcsolatos, 2010. január 1-jén hatályba lépő változások


Tájékoztató a járműtulajdonosok részére


A gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló, 2009/40 EK irányelv szabályainak magyar jogrendbe való integrálása alapján 2010. január 1-jétől jelentősen módosul a járművek műszaki vizsgálatának rendje.


Az egyablakos ügyintézés megvalósításának első jelentős lépéseként a környezetvédelmi felülvizsgálat a műszaki vizsgálat részét képezi, így az állampolgárok számára választásuk szerint biztosított a lehetőség, hogy a környezetvédelmi és műszaki követelmények megfelelőségének ellenőrzése egy helyszínen egy eljárásban, ebből következően lényegesen rövidebb idő alatt valósuljon meg.
Ha a jármű a műszaki vizsgálat követelményeinek megfelel, a közlekedési hatóság – az általa kiadott Műszaki Adatlap alapján – a forgalmi engedély időbeli hatályát a helyszínen meghosszabbítja, az érvényesítő címkét és a plakettet a rendszámra felragasztja, a sorszámot a forgalmi engedélyben rögzíti.
A közlekedési hatóságnál a jármű forgalmi engedélyében – a műszaki vizsga végén – az érvényességi idő, a következő műszaki vizsga idejének rögzítésével érvényesítésre kerül.
Amennyiben a forgalmi engedélybe bejegyzés nem tehető, vagy a műszaki vizsga során olyan megállapításokra kerül sor, mely alapján az okmány arra nem alkalmas, úgy a hatósági
bizonyítvánnyal (műszaki adatlappal) továbbra is el kell menni az okmányirodához, ahol a forgalmi engedély cseréje, vagy érvényesítése megtörténik.
A fentiek alapján 2010. január 1.-től a jármű műszaki és környezetvédelmi megfelelőségét kizárólag a forgalmi engedély bizonyítja, amelyhez az érvényesítő címke és a plakett tartozik.
A környezetvédelmi igazoló lap (zöldkártya) 2010. január 1-jei hatállyal megszűnik. A
járművel a közúti forgalomban a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényesség időpontjáig lehet részt venni.
A gépjárművek környezetvédelmi ellenőrzését az időszakos vizsgálat határidejéhez igazodva kell elvégezni.

Lássunk néhány példát:


• Műszaki érvényesség 2011. március, környezetvédelmi igazolólap érvényessége 2010. január → a környezetvédelmi ellenőrzést csak 2011 márciusában kell elvégezni.
• Műszaki érvényesség 2010. január, környezetvédelmi igazolólap érvényessége 2010. december → a környezetvédelmi ellenőrzést 2010 januárjában kell elvégezni.
• Műszaki vizsga 2009.decemberben megtörtént, annak érvényessége 2011. december, környezetvédelmi igazolólap érvényessége 2010. január → a környezetvédelmi ellenőrzést csak 2011. decemberben a műszaki vizsgával együtt kell elvégezni. Lényeges változás, hogy a tulajdonos, üzemben tartó felelőssége nő abban a tekintetben, hogy a jármű műszaki állapota feleljen meg a jogszabályokban meghatározott követelményeknek.
Amennyiben a vizsgálat során a jármű nem felel meg, úgy 2010. január 1-jétől kezdődően, a hatósági ellenőrzést követően, a jármű forgalmi engedélyének érvényességi ideje megszüntetésre, míg a környezetvédelmi plakett és az érvényesítő címke a jármű rendszámáról eltávolításra kerül.
Az előbbi esetben a forgalmi engedély érvényessége az ellenőrzés napján szűnik meg, így a jármű vezetője a járművével - saját felelősségére és kockázatára - a helyszínt elhagyhatja, közlekedhet, hogy azt műszaki vizsgára felkészítse.
Ezt követően a műszaki vizsgára bejelentkezhet, a bejelentkezés során kap igazolást attól a vizsgáló állomástól, ahol a vizsgálatot elvégezik. Ezen igazolás egyszeri alkalomra szóló útvonalengedélynek felel meg.
A fentieken túl további jelentős változás, hogy megszűnik az integrált vizsgálat, és helyette – a műszaki vizsga során – a jármű előzetes eredetiség vizsgálatát végzik el minden olyan esetben, amikor korábban a nyilvántartás (integrált és eredetiségvizsgálati hatósági nyilvántartás) alapján nem került sor. Ennek díja természetesen hozzáadódik a műszaki megvizsgálás díjához. A változás lényege, hogy a hatósági nyilvántartások alapján kerül megállapításra, hogy a jármű korábban átesett-e integrált, vagy eredetiségvizsgálaton. A gépjárművek forgalomból történő végleges kivonása.
A 2010. január elsejével életbelépő jogszabály módosulások a gépjármű tulajdonosok vonatkozásában változást nem jelentenek. A forgalomból végleges kivonásra szánt gépjárműveket a Nemzeti Közlekedési Hatósággal megállapodási szerződést kötött regisztrált gépjárműbontóknál kell bontásra leadni. A gépjármű bontók az átvételről bontási átvételi igazolást állítanak ki. A jármű forgalomból történő kivonása az okmányirodákban történik, ahol be kell mutatni a bontás átvételi igazolást, valamint a jármű egyéb okmányait.
Egy – a későbbiekben megjelenő kormányrendelet – fogja szabályozni a közlekedésiigazgatás területén, a jármű tulajdonváltozásához kötött, és a járműnyilvántartásba történő bejegyzést megelőző, előzetes eredetiségvizsgálat részletszabályait. A gépjármű tulajdonosokat érintő lényeges változás, hogy megszűnik a jelenlegi, un. sárgacsekkes befizetési lehetőség. 2010. január 1-jét követően, az e tevékenységre a hatósággal megállapodást kötött vizsgálóállomások helyszínén lehet befizetni az eljárás díját.


Budapest, 2010. január 14.


Nemzeti Közlekedési Hatóság
Stratégiai és Módszertani Főigazgatóság